0086-28-85540220
Tibet Festival Travel - Experience Tibet during Traditional Festival

There are many colorful interesting traditional festivals in Tibet. Greatway Tour organizes various festival tours in Tibet and East-Tibetan areas Kham-Amdo of the provinces Sichuan, Qinghai, Gansu and Yunnan: Saga Dawa Festival at Kailash, Shoton Festival in Lhasa, Horse racing festival, nomad festival on the steppes of Naqu, Yushu and Litang, monastery festival (usually with mask dance) in Gandan, Samye, Tashilunpo, Pelkhor, Tsurpu, Reting, Drigung, Sakya, Tagong, Katok, Huiyuan Si (Gatar) etc., Shaman Festival in Tongren, Tibetan New Year Festival ( Monlam, Losar) in Tongren, Xiahe, Langmu Si, Luqu and Aba. Traveling to Tibet during the traditional and religious festival, you will get unforgettable experiences definitely!

Experience Four Festivals in Kham of West Sichuan 2020
Three Mask Dance Festivals and Litang Horse Race Festival
15 Jours de Voyage Privé | Chengdu – Wolong - Siguniangshan Town - Danba - Bamei - Daofu - Luhuo - Garze - Dege - Pelyul – Yarchen Gar - Garze – Luhuo - Tagong - Litang – Xinduqiao - Kangding - Ya’an - Chengdu
Originalité
Plus d’infos
Experience Tibetan New Year in Lhasa
Festival Tour in Lhasa in Winter
5 Jours de Voyage Privé | Lhasa
Originalité
Plus d’infos
Kailash Trekking during Saga Dawa Festival 2020
Mt. Everest and Kailash Saga Dawa Festival 2020
14 Jours de Voyage Privé | Lhasa – Yamdrok – Gyantse – Shigatse – Shegar – Rongbuk / Everest – Paiku Tso / Xixiabangma – Saga – Paryang – Manasarovar – Saga Dawa Festival 2020 at Tarboche / Darchen – Kailash Trekking – Paryang – Saga – Lhatse - Shigatse – Lhasa
Originalité
Plus d’infos
Monlam Festival Tour in Tongren and South Gansu 2021
Experience Monlam Festival (Tibetan New Year Losar) in Amdo
9 Jours de Voyage Privé | Xining – Tongren – Diebu - Tiebu – Zhagana – Langmu Si - Luqu – Zhuoni - Xiahe – Lanzhou
Originalité
Plus d’infos
Monlam Festival Tour in South Gansu and Aba 2021
Experience Tibetan New Year Festival (Losar) in Eastern Tibet Amdo
8 Jours de Voyage Privé | Chengdu – Songpan - Ruoergai – Langmu Si - Luchu – Jiuzhi – Aba - Taoping – Chengdu
Originalité
Plus d’infos
Monlam Festival Tour in Tongren, South Gansu and Aba 2021
Experience Monlam Festival (Tibetan New Year Losar) in Amdo
11 Jours de Voyage Privé | Xining – Tongren – Xiahe - Langmu Si – Tiebu – Zhagana – Langmu Si - Luqu – Jiuzhi – Aba - Taoping – Chengdu
Originalité
Plus d’infos
Experience Tagong Mask Dance Festival and Litang Horse Racing Festival 2020
Discover East Tibetan Area Kham during Two Traditional Festival
9 Jours de Voyage Privé | Chengdu – Dujiangyan – Wolong – Siguniang Shan – Danba – Tagong – Litang – Xinduqiao - Kangding – Luding - Chengdu
Originalité
Plus d’infos
Shaman Festival Tour in Tongren 2020
Discover Amdo during Shaman Festival in Tongren
6 Jours de Voyage Privé | Xining - Tongren - Xiahe - Xining
Originalité
Plus d’infos
Discovery Tour during Yushu Horse Racing Festival 2020
Discover Yushu (Jyekundo) during Horse Racing Festival 2020
11 Jours de Voyage Privé | Lanzhou – Bingling Si – Xiahe – Tongren – Zeku – Machen – Amnye Machen Base Camp – Huashixia – Madoi – Yushu – Madoi – Xiangride - Qinhai Lake – Ta’er Si - Xining
Originalité
Plus d’infos
Tibet Tour during Tsurpu Prayer Festival in Summer 2020
Experience 3-day Monastery Festival in Lhasa
8 Jours de Voyage Privé | Lhasa – Tsurpu – Lhasa – Gandan – Lhasa - Tsurpu – Lhasa
Originalité
Plus d’infos
Tibet Tour during Shoton Festival in Lhasa 2020
Experience Shoton Festival in Lhasa in 2020
5 Jours de Voyage Privé | Lhasa
Originalité
Plus d’infos
Tibet Tour during Horse Racing Festival in Naqu 2020
Experience Horse Racing Festival in Naqu
8 Jours de Voyage Privé | Lhasa – Tsurpu - Damxung - Naqu – Damxung - Nam Tso – Damxung - Lhasa
Originalité
Plus d’infos

1 2