Viajes al Festival del Tíbet - Experimenta Tíbet en Festivales Tradicionales
Hay muchos festivales tradicionales coloridos interesantes en el Tíbet. Greatway Tour organiza varias giras de festivales en las zonas de Tíbet y Tibetano Oriental Kham-Amdo de las provincias de Sichuan, Qinghai, Gansu y Yunnan: Festival de Saga Dawa en Kailash, Festival de Shoton en Lhasa, Festival de carreras de caballos, festival nómada en las estepas de Naqu, Yushu y Litang, festival del monasterio (generalmente con baile de máscaras) en Gandan, Samye, Tashilunpo, Pelkhor, Tsurpu, Reting, Drigung, Sakya, Tagong, Katok, Huiyuan Si (Gatar), etc., Festival Shaman en Tongren, Festival del Año Nuevo Tibetano (Monlam, Losar) en Tongren, Xiahe, Langmu Si, Luqu y Aba. Al viajar al Tíbet durante el festival tradicional y religioso, definitivamente obtendrás experiencias inolvidables.
Experience Four Festivals in Kham of West Sichuan 2020
Three Mask Dance Festivals and Litang Horse Race Festival
15 Days Private Tour | Chengdu – Wolong - Siguniangshan Town - Danba - Bamei - Daofu - Luhuo - Garze - Dege - Pelyul – Yarchen Gar - Garze – Luhuo - Tagong - Litang – Xinduqiao - Kangding - Ya’an - Chengdu
Highlights
View More
Experience Tibetan New Year in Lhasa
Festival Tour in Lhasa in Winter
5 Days Private Tour | Lhasa
Highlights
View More
Kailash Trekking during Saga Dawa Festival 2020
Mt. Everest and Kailash Saga Dawa Festival 2020
14 Days Private Tour | Lhasa – Yamdrok – Gyantse – Shigatse – Shegar – Rongbuk / Everest – Paiku Tso / Xixiabangma – Saga – Paryang – Manasarovar – Saga Dawa Festival 2020 at Tarboche / Darchen – Kailash Trekking – Paryang – Saga – Lhatse - Shigatse – Lhasa
Highlights
View More
Monlam Festival Tour in Tongren and South Gansu 2021
Experience Monlam Festival (Tibetan New Year Losar) in Amdo
9 Days Private Tour | Xining – Tongren – Diebu - Tiebu – Zhagana – Langmu Si - Luqu – Zhuoni - Xiahe – Lanzhou
Highlights
View More
Monlam Festival Tour in South Gansu and Aba 2021
Experience Tibetan New Year Festival (Losar) in Eastern Tibet Amdo
8 Days Private Tour | Chengdu – Songpan - Ruoergai – Langmu Si - Luchu – Jiuzhi – Aba - Taoping – Chengdu
Highlights
View More
Monlam Festival Tour in Tongren, South Gansu and Aba 2021
Experience Monlam Festival (Tibetan New Year Losar) in Amdo
11 Days Private Tour | Xining – Tongren – Xiahe - Langmu Si – Tiebu – Zhagana – Langmu Si - Luqu – Jiuzhi – Aba - Taoping – Chengdu
Highlights
View More
Experience Tagong Mask Dance Festival and Litang Horse Racing Festival 2020
Discover East Tibetan Area Kham during Two Traditional Festival
9 Days Private Tour | Chengdu – Dujiangyan – Wolong – Siguniang Shan – Danba – Tagong – Litang – Xinduqiao - Kangding – Luding - Chengdu
Highlights
View More
Shaman Festival Tour in Tongren 2020
Discover Amdo during Shaman Festival in Tongren
6 Days Private Tour | Xining - Tongren - Xiahe - Xining
Highlights
View More
Discovery Tour during Yushu Horse Racing Festival 2020
Discover Yushu (Jyekundo) during Horse Racing Festival 2020
11 Days Private Tour | Lanzhou – Bingling Si – Xiahe – Tongren – Zeku – Machen – Amnye Machen Base Camp – Huashixia – Madoi – Yushu – Madoi – Xiangride - Qinhai Lake – Ta’er Si - Xining
Highlights
View More
Tibet Tour during Tsurpu Prayer Festival in Summer 2020
Experience 3-day Monastery Festival in Lhasa
8 Days Private Tour | Lhasa – Tsurpu – Lhasa – Gandan – Lhasa - Tsurpu – Lhasa
Highlights
View More
Tibet Tour during Shoton Festival in Lhasa 2020
Experience Shoton Festival in Lhasa in 2020
5 Days Private Tour | Lhasa
Highlights
View More
Tibet Tour during Horse Racing Festival in Naqu 2020
Experience Horse Racing Festival in Naqu
8 Days Private Tour | Lhasa – Tsurpu - Damxung - Naqu – Damxung - Nam Tso – Damxung - Lhasa
Highlights
View More
Tibet Tour during Horse Racing Festival in Damxung 2020
Experience Horse Racing Festival in Damxung
8 Days Private Tour | Lhasa – Tsurpu – Damxung - Nam Tso – Damxung - Lhasa
Highlights
View More